Hudba a prostredie


Hlavným zámerom tejto publikácie je rozšíriť cielenejšie povedomie o životnom prostredí. Hudba sa chápe ako „organizovaný zvuk“ podľa toho, čo doposiaľ predstavuje definíciu, ktorá najviac vystihuje jej konečnú podstatu, ale aj hudbu ako vedu; hudba ako kozmogónia; hudba ako liek.

V tejto časti bude vysvetlené, ako môže hudba prispieť k rozvoju a šíreniu environmentálneho povedomia.

Naše články


Video: Relaxing Sleep Music: Deep Sleeping Music, Fall Asleep, Sweet Dreams, Insomnia 68


Predchádzajúci Článok

Umieranie javorov - aké sú príčiny poklesu javora

Nasledujúci Článok

Vlnené vošky: Tipy na ošetrenie voškami