Geologické a fyzikálne parametre Salernského zálivu


GEOLÓGIA A NÁMORNÁ BIOLÓGIA

Geologické a fyzikálne parametre Salernského zálivu

V Záliv Salerno hlavné mesto provincie s turistickými prístavmi a obchodným prístavom, kde kotvia výletné lode a trajekty na pobrežie Amalfi, asi šesť kilometrov pobrežia.

Salerno sa rozprestiera rovnobežne s pobrežím s priamou promenádou. Môže sa pochváliť rôznymi krajinami, so severnou časťou pobrežia Amalfi so skalnatými pobrežiami, jaskyňami a malými plážami, s južnými dlhými plážami, ktoré potom končia v Cilento, kde máte opäť skalnaté pobrežia a nádherné kotliny.

Rovina s výhľadom na záliv Salerno sa formovala po rozpade zálivu vo štvrtohorách. Skladá sa z naplavených sedimentov, ktoré tvoria morské dno a predstavujú psammitovú a psefytickú granulometriu, ako aj štrkovitý a piesčitý materiál.

Dve rieky majú výtok v Salernskom zálive, Sele s významným sedimentárnym príspevkom a Irno, niečo viac ako potok.

Kulisa mierne sa svahuje 50m batymetriou takmer 5 míľ od pobrežia; má piesočnato-štrkovitú granulometriu, ako aj bahno a rašelinu privezené zo Sele a Irna.

Posledné štúdie zdôraznili a seizmické riziko stredne vysoko.

Prúdy ovplyvňujúce Salernský záliv, pochádzajú hlavne zo severu v dôsledku tyrhénskeho obehu, ktorý je miestne pozmenený morfológiou pobrežia, v skutočnosti polostrov Sorrento a Capri pred tým vytvárajú úkryt, ktorý ho upravujú a umožňujú tak formáciu prúdov miestneho charakteru, okrem prúdov gradientu a driftu.

Driftové prúdy v dôsledku interakcie s vetrom neovplyvňujú hlboké stupne, pretože so zvyšujúcou sa hĺbkou klesajú na intenzite; sú väčšinou dôsledkom Grecale, prevládajúceho vetra v zálive pri Salerne, Libeccio je traverz a tesne za nimi sú Tramontana a Maestro.

Gradientné prúdy v dôsledku rozdielu v hustote spôsobeného zmenami medzi teplotou a slanosťou majú tendenciu klesať vďaka miernemu sklonu morského dna. Môžu sa tiež vytvárať v dôsledku povrchového rozdielu, ktorý je pravdepodobne spôsobený silným vetrom, takže sa stáva, že od driftových prúdov prechádza do spádových prúdov.

Predmetná oblasť predstavuje určitú ochranu pred týmto typom javov, preto budú prúdy slabé a budú mať rôzny smer.

Je potrebné vziať do úvahy, že tieto gradientné prúdy sú na druhej strane veľmi prítomné a intenzívne v časti zálivu Salerno, nad ktorou je výhľad na pobrežie Amalfi.

Z ekologického hľadiska, záliv Salerno má typické vlastnosti Stredozemného mora. Nájdeme tiež rozlohy Poseidonie, aj keď v porovnaní s niekoľkými desaťročiami v porovnaní s pred niekoľkými desaťročiami poklesli, a to aj v dôsledku neregulovanej vlečnej siete a všetkých druhov typických pre tento biotop.

Dr. Rossella Stocco


Talianska geológia

Štúdia a popis Talianska geológia je veľmi zložité, pretože geografické hranice toho, čo sa vo fyzickej a politickej geografii všeobecne označuje ako „taliansky geografický región“, nesúhlasia s konkrétnymi geologickými hranicami: rozpoznateľné povodie alpského reťazca neidentifikuje a nezhoduje sa s limitom akejkoľvek geologickej provincie vzhľadom na kontinentálnu Európu a Bonifácky prieliv neoznačujú žiadny geologický rozdiel medzi Sardíniou a Korzikou [1]. Na popísanie talianskej geológie je potrebné siahať od severu s geológiou centrálnych Álp, ktoré má Taliansko spoločné so Švajčiarskom, na juh v sicílskom kanáli, ktorého geológia zahŕňa tuniskú pobrežnú oblasť, na západe je súčasťou geológia Sardínie. z toho južného Francúzska a jedného s Korzikou, zatiaľ čo na východe pokračujú vápencové dediny Apúlskeho polostrova v oblastiach Dalmácie a Balkánu a vápencové panstvo južných Álp zasahuje do Dinárskych Álp.

Zložitosť geológie tohto regiónu, takže na relatívne malom území existuje veľká rozmanitosť geologických znakov, spolu s prítomnosťou mnohých aktívnych endogénnych a exogénnych javov, znamená, že talianske územie bolo kolískou časti geologické myslenie, vďaka práci talianskych a zahraničných vedcov, ktorí študovali jeho aspekty na zemi, vrátane Stena, zakladateľa stratigrafie, Dolomieu, objaviteľa dolomitov v horách, ktoré ho pomenovali: Dolomity, Charles Lyell the otec modernej geológie, ktorý dlho navštevoval Taliansko a umiestnil sa na titulnú stranu svojho hlavného diela Princípy geológie obraz chrámu Serapis pre jeho stĺpy svedčiace o bradyseizmu a Giuseppe Mercalli, otec modernej seizmológie, a vďaka Pierovi Ginori Conti sa v Taliansku zrodila geotermálna energia.


Deň lavíny 2020, jeho opätovné vydanie

Od roku 2017 je pre nás 36. divízia Texas Reenactment Naples pravidelným termínom účasti na podujatí organizovanom Mu.Bat. Battipaglia, pripomenúť a pripomenúť si (tento rok je to 77. výročie) vojnové udalosti, ktoré sa odohrali 9. septembra 1943 na pobreží Salerna.

Udalosť sa koná v turistickom komplexe Spineta (Battipaglia), priamo na pláži, kde pristáli niektoré britské jednotky (Roger Sector). Rekonštrukcia bitky je obnovená na kúsku pláže s jej germánskou obranou a s pyrotechnickými účinkami, aby verejnosť lepšie pochopila, aké mohlo byť vylodenie v roku 1943. Zúčastňujú sa rôzne združenia živej histórie, vrátane NSAF43 / 45 z Lazia a Huskyho 1943 zo Sicílie, ako aj jednotlivci pochádzajúci z rôznych častí topánky. Tento rok sa bitka uskutočnila kvôli ustanoveniam anti covid19 implementovaným v regióne Kampánia bez fyzického kontaktu medzi reenactormi. Tribúna úradov a verejnosti vybavená maskami sa snažila v maximálnej možnej miere zachovať sociálny dištanc. Na konci bitky hodil starosta Battipaglie spolu so skupinou detí a spojeneckými reenactormi do mora biele ruže na počesť všetkých padlých, civilných aj vojenských. Battipaglia utrpel v roku 1943 násilné anglo-americké bombové útoky, ktoré mesto takmer úplne zrovnali so zemou. Oficiálny odhad ľudských nákladov je 117 obetí, a aj z tohto dôvodu udelil v roku 2006 prezident republiky Carlo Azeglio Ciampi mestu striebornú medailu za občianske zásluhy.

Carmine Terracciano 36. ID Texas Neapol


Geologické a fyzikálne parametre Salernského zálivu

Otváracie hodiny Daňový úrad obce Ricco 'del Golfo di Spezia: Utorok 9.00-13.30 a štvrtok 9.00-12.00.

POČAS NÚDZI COVID-19 je prístup k verejnosti povolený iba pre motivované, urgentné a neodkladné potreby a po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Kanceláriu je možné kontaktovať telefonicky na Utorok 9.00-12.00 a štvrtok 9.00-12.00.,

3.1. C Reklamačné formuláre

SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCE SA ODPADOVEJ SLUŽBY

Hlásenia týkajúce sa služby zberu odpadu sa spravidla musia posielať manažérovi skupiny Acam Ambiente Iren pomocou príslušných formulárov, ktoré si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu: www.acamambiente.com - oddiel o transparentnosti - sťažnosti

Správu je možné zaslať pomocou priloženého vzoru „formulár sťažnosti na odpad pre samosprávu“ aj na úrad životného prostredia subjektu, ktorý ju okamžite pošle e-mailom skupine environmentálnych manažérov Acam. [email protected] alebo oznámené na tomto telefónnom čísle: 0187/925106 ext. 3

SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCE SA CHARTA KVALITY SLUŽIEB, SPRÁVA SADZIEB A VZŤAHY S UŽÍVATEĽMI

Porušenie zásad a štandardov stanovených Chartou kvality služieb, riadenia sadzieb a vzťahov s používateľmi môže dotknutá osoba oznámiť písomne ​​na osobitných formulároch pripojených k charte kvality služieb v časti G na stiahnutie v PDF alebo v upraviteľnom PDF.

V prípade osobnej sťažnosti je povinnosťou administratívneho úradníka, ktorý prijme sťažnosť, vypracovať príslušnú správu v dostupnej forme, ktorá bude podpísaná používateľom v súvislosti s tým, čo sa považuje za predmet sťažnosti. porušenie, nahlásenie všetkých podrobností a priloženie užitočnej dokumentácie.
V lehote 30 dní (počnúc dňom registrácie sťažnosti vo všeobecnom protokole) podá úrad TARI užívateľovi správu o výsledku vykonaných kontrol a oznámi čas, v ktorom nezrovnalosti odstráni. , ak sa nájde.


Register

 • 1 Všeobecný rámec
  • 1.1 Štruktúra v európskej geológii a v geológii Stredozemného mora
 • 2 Štrukturálny rámec
  • 2.1 Geológia Álp
   • 2.1.1 Švajčiarska doména
   • 2.1.2 Penidická doména
   • 2.1.3 Austroalpínska doména
   • 2.1.4 Insubrická čiara
   • 2.1.5 južná alpská oblasť
    • 2.1.5.1 Oblasť Ivrea Verbano
  • 2.2 Geológia Apenín
   • 2.2.1 Severné Apeniny
    • 2.2.1.1 Liguridy
    • 2.2.1.2 doména Umbriana Marchigiana
    • 2.2.1.3 toskánska doména
    • 2.2.1.4 Apuánske Alpy
   • 2.2.2 Stredné Apeniny
   • 2.2.3 južné Apeniny
   • 2.2.4 Jadranské popredie
    • 2.2.4.1 Geológia Kalábrie
  • 2.3 Geológia morí
   • 2.3.1 Sicília a sicílsky prieliv
   • 2.3.2 Geológia Tyrhénskeho mora
   • 2.3.3 Geológia v Iónskom mori
   • 2.3.4 Jadranské more
  • 2.4 Sardínsko-korzická blokáda
  • 2.5 Pádske údolie a Benátska nížina
 • 3 Historická geológia
  • 3.1 Talianska predprvohora
  • 3.2 talianske paleozoikum
   • 3.2.1 Kambrian - taliansky karbón
   • 3.2.2 taliansky perm
   • 3.2.3 Významné fosílie talianskeho paleozoika
  • 3.3 talianske druhohory
   • 3.3.1 taliansky trias
    • 3.3.1.1 Významné fosílie talianskeho triasu
   • 3.3.2 talianska jura
    • 3.3.2.1 Významné fosílie talianskej jury
   • 3.3.3 talianska krieda
    • 3.3.3.1 Významné fosílie talianskej kriedy
   • 3.3.4 Významné fosílne stavovce talianskeho druhohôr
  • 3.4 talianske kenozoikum
   • 3.4.1 taliansky paleocén eocén oligocén
    • 3.4.1.1 Významné fosílie talianskeho paleocénu, eocénového oligocénu
   • 3.4.2 taliansky miocén
    • 3.4.2.1 Významné fosílie talianskeho miocénu
   • 3.4.3 taliansky pliocén
    • 3.4.3.1 Významné fosílie talianskeho pliocénu
   • 3.4.4 taliansky pleistocén
   • 3.4.5 taliansky holocén
 • 4 Taliansky vulkanizmus
  • 4.1 Paleozoický vulkanizmus
  • 4.2 Cenozoický vulkanizmus
   • 4.2.1 Vulkanizmus Euganských vrchov
  • 4.3 Neogénny vulkanizmus
   • 4.3.1 Toskánska magmatická provincia
   • 4.3.2 Magmatická provincia Latium
   • 4.3.3 Ultralkalický okres Umbrian Lazio
   • 4.3.4 Sopečná provincia Kampánia
   • 4.3.5 Sopečný vulkán Liparského oblúka a Tyrhénskej kotliny
   • 4.3.6 Vulkanizmus africko-jadranského predpolia
    • 4.3.6.1 Vulkanizmus južné Apeniny
    • 4.3.6.2 Sicílsky vulkánstvo
    • 4.3.6.3 Vulkanizmus na sicílskom prielive
  • 4,4 Volcanelli z bahna
 • 5 Georesources
  • 5.1 Nerastné suroviny
  • 5.2 Uhľovodíky
  • 5,3 čierne uhlie
  • 5,4 talianske banské revíry
   • 5.4.1 Ložiská talianskej rudy
   • 5.4.2 Talianske nekovové ložiská
   • 5.4.3 Odparky a sírany v Taliansku
   • 5.4.4 Talianske rádioaktívne ložiská nerastov
  • 5.5 Geotermálna energia v Taliansku
  • 5.6 Stavebné materiály
  • 5.7 Prírodné nekovové materiály pre priemysel
  • 5.8 Vodné zdroje
   • 5.8.1 Zásoby vody
   • 5.8.2 Talianske termálne pramene
 • 6 Talianska geomorfológia
  • 6,1 talianske ľadovce
   • 6.1.1 Typické morfológie a krajiny spojené s talianskymi ľadovcami a zaľadneniami, ktoré sa vyskytli
  • 6,2 taliansky kras
  • 6.3 Geomorfológia pobrežia
  • 6.4 Talianska limnológia
  • 6.5 Talianska hydrografia
 • 7 Talianska geofyzika
  • 7.1 Talianska seizmológia
  • 7.2 Gravimetria
  • 7.3 Talianska magnetometria
 • 8 Prírodné riziká a hydrogeologická nestabilita
 • 9 poznámok
 • 10 Bibliografia
 • 11 Súvisiace položky
 • 12 Ostatné projekty
 • 13 Externé odkazy

Opis Talianska geológia je veľmi zložitý v porovnaní s väčšinou európskych krajín, stačí si myslieť, že existujú svedectvá o dvoch z troch orogenéz: Kaledónskej, Hercynskej a Alpskej, ktoré zahŕňali časť krajín, ktoré dnes tvoria Európu od paleozoika po dnešok, skaly zapojené do Hercynský orogén sa vyskytuje na Sardínii a Kalábrii (oblasť Sila a Aspromonte) a v rôznych odvetviach Álp, zatiaľ čo celý alpský a apeninský oblúk vytvoril zatiaľ neukončený alpský orogén.

Ako celok je súčasná geologická štruktúra zemepisnej oblasti identifikovanej ako Taliansky polostrov a jeho hlavné ostrovy výsledkom mnohých geologických udalostí spojených s relatívnym pohybom dvoch litosférických dosiek: africkej a európskej, ktorých okraje sa počas ich relatívneho rozdrobenia pohyby s tvorbou oceánu Tethys, a preto priblíženie a následné uzavretie Tethys a otvorenie Atlantického oceánu vyvolali sériu vložených mikroplatní, nie vždy dobre definovaných, a pokračujúcu zaoceánizáciu veľkej oblasti Tyrhénske more a Baleárska kotlina na západ od Sardínie. Toto usporiadanie je navrstvené na stopy udalostí spojených s pohybmi a zrážkami litosférických dosiek predchádzajúcich vzniku súčasnej euroázijskej dosky.

Prítomnosť relevantného a aktívneho neogénneho vulkanizmu, jedinečného v kontinentálnej Európe, a vysoká seizmicita prítomná vo väčšine Talianska, svedčia o zložitej geodynamicky stále aktívnej štruktúre oblasti a robia z nej jednu z najaktívnejších geologických oblastí na svete.

V tomto usporiadaní, po približne dvoch storočiach štúdií, geológovia uznávajú európsku dominanciu spojenú s udalosťami na južnom okraji európskej dosky, ktorá solidárne zahŕňa sardínsko-korzický blok s časťou Tyrhénskeho mora, pravdepodobne Calabro Peloritano. arch, povodie západného Stredomoria, systém alpských zvodnených vrstiev s európskou hranicou, pozostávajúci hlavne z metamorfovaných hornín s vpádmi batolitu a dôkazmi afrického stlačenia smerom k Európe. Insubrická línia oddeľuje túto doménu od Sudalpinu, ktorý je tvorený systémom jadranských svahov pozostávajúcich hlavne z vápencových sekvencií, ktoré zasahujú na východ do Dinaridov [2]. Údolie Pád predstavuje jednu veľkú sedimentárnu panvu, ktorá stále upadá do východného sektoru a ktorá má ideálne rozšírenie v pliocén-holocénnych sekvenciách Jadranského mora.

V rámci Apeninského reťazca tektonická línia Ancona Anzio oddeľuje severné Apeniny, pozostávajúce hlavne z suchozemských flyšov, od južných Apenín, kde sú výdatnejšie karbonátové útvary, ktoré sa vyznačujú systémom zvodnených vrstiev, ktoré pretekajú smerom k údoliu Pád a na Apúlske pohorie. ktorá predstavuje výbežkovú časť jadranskej platne, ktorá sa na západe rozkladá pod polostrovom, ktorý sa rozprestiera od Iónskeho mora na západný koniec údolia Pád a ktorý tvoril severný „výbežok“ africkej platne na juhu.

Sicíliu čiastočne tvoria magrebské jednotky odvodené od zdeformovaného afrického konvergentného okraja, zatiaľ čo ostrovy na juh od sicílskeho prielivu, ako napríklad Pantelleria, zdieľajú geológiu tuniskej provincie. Tyrhénske more má neogénnu oceánsku kôru rozširujúcu sa do dvoch oblastí: Marsilijskú a Vavilovskú panvu, zatiaľ čo druhohorná oceánska kôra sa pravdepodobne nachádza v Iónskom mori pod mohutným sedimentárnym krytom.

Štruktúra v európskej geológii a v stredomorskej geológii Edit

K vytvoreniu Stredozemného mora došlo v geologicky nedávnej dobe a Stredozemné more je výsledkom kolízie medzi africko-arabskými a európskymi doskami, ktoré formovali jeho geologickú štruktúru a zahŕňali zničenie veľkej časti oceánskej kôry Tethysu. stále väčšie spojenie tejto panvy s globálnym oceánskym systémom.

Taliansky polostrov je tvorený vráskami generovanými terciárnym orogenetickým pásom, ktorý sa nazýva alpsko-himalájsky reťazec a ktorý sa vytvoril počas alpského vrodenia po uzavretí Tethysu. Toto pohorie, tvorené prekrývajúcimi sa vrstvami (tzv prítlačné pásy v anglickej literatúre) začína od pohoria Atlas v severnej Afrike, potom pokračuje cez Sicíliu, Apeniny, Alpy, Dinaridy, Helénidy a končí v himalájskej reťazi. V súvislosti s rovnakou udalosťou sa pozoruje tvorba veľkých relaxačných povodí.

V tejto súvislosti taliansky polostrov oddeľuje Stredozemné more od západného Stredomoria, ktoré sa vyznačuje oblasťami, v ktorých pôsobí distantná tektonika, a formovaním novej a mladej oceánskej kôry alebo v procese oceánizácie od východného Stredomoria s oblasťami v ktorá je stále prítomná tethid oceánska kôra a so seizmicky aktívnymi okrajmi.

Počas miocénu spočiatku mizli spojenia Stredozemného mora s indicko-tichomorským oceánom a otvorenie v spodnom miocéne alžírsko-baleárskej kotliny a v hornom miocéne postupné znižovanie až do ukončenia spojenia s Atlantikom. Oceán, týmto spôsobom sa stredomorská panva stala okrajovou. Počnúc horným miocénom až pleistocénom sme svedkami otvorenia Tyrhénskeho mora. Pliocén začína rýchlym morským prestupom, ktorý naznačuje otvorenie komunikácie cez Atlantický oceán cez Gibraltársky prah a návrat k normálnym morským podmienkam. Bazálne sekvencie apeninského predpolia, ktoré sa usadzujú od spodného pliocénu po dolný stredný pleistocén, sú všeobecne deformované poruchami, reverznými poruchami a v Basilicate prekonané alochtónnymi krytinami, čo naznačuje tektonické skrátenie v smere západ-východ sekvencie koeválu. so sedimentáciou, nastali počas apeninského vrodenia [3]. Aj v pleistocéne došlo k vyzdvihnutiu veľkej časti polostrova a na Sicílii, ktoré prinieslo obrovské výbežky neogénnych a kvartérnych morských sedimentov, bohaté na fosílie a často charakterizované cyklickou sedimentáciou [4].

Geológia Álp

Alpy tvoria horský oblúk s vysokou vernosťou smerom na sever, ktorý obklopuje predpolie povodia Pádu, a majú veľmi zložitú geologickú štruktúru.

Geologicky sú rozdelené vzhľadom na polohu jej konštrukčných prvkov vzhľadom na líniu Insubric alebo Periadriatic, dobre rozpoznateľnú v regionálnom meradle, vyvinutú s prevládajúcou orientáciou východ-západ cez všetky Alpy, ktorá predstavuje povrchový kontakt medzi starými. Tektonické platne Apula a Eurasia. Na juh od tejto línie sú zložené a prepadnuté jednotky Sudalpina, na severe tri paleogeografické domény: helvétska, pennidská a austroalpská, ktoré sa vyznačujú horninami rôzneho stupňa metamorfózy. Toto rozdelenie tiež odráža pôvodné paleogeografické oblasti hornín: švajčiarska oblasť obsahuje skaly z európskej dosky, oblasť austroalpínska obsahuje skaly z apúlskej dosky, zatiaľ čo oblasť pennidu obsahuje starú oceánsku panvu medzi prvými dvoma oblasťami [5] [ 6] [7].

Alpy pokračujú v priľahlých horských pásmach: Apeniny na juhozápade, Dinaridy na juhovýchode a Karpaty na severovýchode. Na východe sú Alpy ohraničené viedenskou a panónskou panvou.

Švajčiarska doména Upraviť

Vo švajčiarskej doméne [9] rozlišujeme niekoľko tektonicky odlišných jednotiek.

Na severe môžeme rozoznať „švajčiarske zvodnené vrstvy“ tvorené hromadou zvratov presunutých cez molasickú kotlinu do alpského predpolia. Tvoria ich hlavne druhohorné sedimentárne horniny morského prostredia: vápenec, slieň a hliny, ako napríklad flyš z Ventimiglia, tieto vrstvy sú úplne oddelené od pôvodnej základne pozostávajúcej z južného okraja európskej dosky.

Vo východnom Švajčiarsku sú švajčiarske zvodnené vrstvy prekročené nad „infra-helvétskym komplexom“, ktorý je zložený z pôvodných druhohorných sedimentov uložených na hercynskej báze. Tieto sedimenty sú súčasné so sedimentmi švajčiarskych zvodnených vrstiev, boli však ukladané severnejšie, ako to bolo kontinentálny svah, a preto sa skladajú z hornín predstavujúcich sedimentárnu fáciu plytších vôd. Infraelvetový komplex je vnútorne deformovaný nájazdmi a záhybmi, ktoré pokračujú v hercynskej základni. Pretože medzi suterénom a sedimentárnym krytom existuje kontinuita, geologicky v oblasti nie sú rozpoznané krycie vrstvy

Úprava domény Pennidic

„Penidická doména (o Pennidická zvodnená vrstva alebo Pennidic) sa vyskytuje hlavne v západnej oblasti v porovnaní s východnou oblasťou, kde vystupujú v úzkom pásme. Jeho názov je odvodený od oblasti Pennských Álp, kde je tento útvar hojný. Medzi rôznymi alpínskymi vrstvami je pennidická oblasť oblasťou s horami najvyššieho metamorfného stupňa. Pôvodne boli jeho horninami sedimenty uložené na oceánskej kôre, ktorá existovala medzi európskou doskou a doskou Apula, následne boli subdukované a nakoniec exhumované na povrch.

Penidnú zvodnenú vrstvu možno rozdeliť na 4 jednotky:

 • Skaly európskeho kontinentálneho okraja sa dostali do subdukcie a následne do útlmu.
 • Skaly z kôry Valaiského oceánu, metamorfované ofiolity a ďalšie morské sedimenty z toho istého oceánu. Objav vysoko kvalitných metamorfovaných hornín, napríklad eklogitických šošoviek, svedčí o subdukcii tejto časti kôry vo veľkých hĺbkach. Sedimenty sú vápencové, ktoré sa teraz stávajú mramorom a riasami terciárnych metamorfovaných do sľudových búrok.
 • Horniny Brianzonského mikrokontinentu pochádzajúce zo spodnej časti kôry, deformované a vtierané do varióznych granitov, ale aj metamorfované sedimentárne horniny: karbónové grafitové horniny, červené permské pieskovce, vaporitritikum a tenký vápenec z jury a spodnej kriedy.
 • Skaly z ligúrsko-piemontského oceánu, hlavne ofiolitové vápence uložené v plytkých vodách a oceánskom bahne.

Úprava austroalpínskej domény

Austroalpínsku doménu tvorí séria alochtónnych vodonosných vrstiev, ktoré sa hromadili v priebehu alpského vrodenia nad ostatnými alpskými štruktúrnymi jednotkami a sú tvorené usadeninami od ordoviku. Tieto jednotky predstavujú kontinentálnu kôru, ktorá sa nachádzala na juh od oceánu Tethys a subdukčnú zónu, t. J. Sedimenty kontinentálneho šelfu alebo kontinentálneho svahu Apulianskej dosky. Horniny patriace k austroalpínskej doméne sa nachádzajú v severovýchodnej časti reťazca a v západnej časti v klippách Sesia-Lanzo, Dent Blanc a Monte Emilius. Sú to alpské jednotky s najmenším stupňom metamorfózy. oblasť Sesia-Lanza je kontinentálna oblasť s najväčším rozšírením, ktorá prešla subdukciou počas vrodenia alpského oblúka.

Insubrický riadok Upraviť

Insubrická línia je dôležitým tektonickým znakom, ktorý je tvorený systémom vzájomne prepojených regionálnych zlomov (Línia Canavese, Tonale linka, Pusteria Line alebo Gail line, Línia Giudicarie) s prevažne orientáciou na východ-západ a sub-vertikálnou polohou, ktorá geologicky oddeľuje hlavný reťazec stredných Álp od panstva Južné vápencové Alpy.

Úprava sudalpina

Nachádza sa na juh od línej línie, tvoria ju stohy vrstiev s južnou vergenciou, ktoré pokračujú v podzemí Pádu pod nedávnymi náleziskami, až kým nenarazia na zasypané záhyby severných Apenín s opačnou vergenciou. Stratigraficky je identifikovaná metamorfná báza s Edolo Schists, nad ktorou sa vyvíja sedimentárny rad, ktorý prechádza od karbónu k pliocénu a ktorý je tvorený hlavne prevažne karbonatickou druhohornou postupnosťou, ktorá vytvára takzvané južné vápencové Alpy. Sedimentácia náležite aferentná k termínu doména v lombardskej kotline s terigénnou sedimentáciou skupiny Gonfolite, ktorej detritický zdroj je daný demontážou alpského reťazca vo vývoji a vystupovaní z mora.

V oblasti Sudalpina sa vyskytujú magmatické vniknutia spojené s dvoma orogenetickými fázami, hercynskou permu (žula bressanónu a žuly Cima d'Asta) a oligocénnou alpskou, ktoré viedli k periadriatickému magmatizmu (plutóny pluta Traversella a Biella, pluto Adamello, Val Valino a Bregaglia a Vedrette di Ries).

Zona Ivrea Verbano Edit

Oblasť Ivrea Verbano je štrukturálny prvok, ktorý sa vyznačuje pozitívnou gravitačnou anomáliou a pozostáva z časti subdukcie jadranskej mikroplatne. Geologicky sa považuje za súčasť štruktúrnej jednotky južných Álp, ktorej predstavuje západnú oblasť.

Geológia Apenín Edit

Severné Apeniny Upraviť

ĽSeverné Apeniny nachádza sa medzi dvoma veľkými štruktúrami so silnou tečúcou zložkou: líniou Sestri-Voltaggio na severe a líniou Ancona-Anzio na juhu. Skladá sa z hromadenia vrstiev (tj. Tektonických jednotiek): horninových masívov so značným horizontálnym rozšírením, ktoré sa pri orogenetických pohyboch prekladajú o desiatky alebo stovky kilometrov a ukladajú sa na seba nad staršou základňou [10]. Severný apeninský reťazec je výsledkom tektonického prekrytia dvoch rôznych paleogeografických domén: vnútornej liguriansko-emiliánskej časti (ligurská doména) a vonkajšej časti umbriansko-marigigiánskej.

Liguridi Edit

Názov Liguridi naznačuje alochtónnu tektonickú jednotku tvorenú vrstvami hornín z pôvodnej oceánskej panvy pozostávajúcou z ofiolitov, t. J. Metamorfovaných oceánskych spodných čadičov, spojených s jaspisom a pokrytých silnou suchozemskou sedimentárnou sériou, v ktorej sú početné flyšové až helmintové . Formácia Marly Arenacea.

Podľa rekonštrukcie, ktorú vypracoval Piero Elter [11], je možné ich rozlíšiť na „vonkajšie liguridy“ (v nižšej konštrukčnej polohe) a „vnútorné“ liguridy (v hornej konštrukčnej polohe a čiastočne prekrývajúce vonkajšie) oddelené od ofiolitov. pozorovateľné na „vráske“ Bracca, ktoré sú pozostatkom ligúrsko-piemontského oceánskeho dna oddeľujúceho ibersko-európsky kontinent od afúlsko-afrického kontinentu

Vonkajšie ligúridy pozostávajú z „bazálneho komplexu“ vo veku medzi vrchnou jurou a vrchnou kriedou, ktorý sa skladá z: diaspers a vápence Calpionelle so zmenšenou hrúbkou a prítomné iba v najvnútornejšej oblasti, brekcie s vápenatými úlomkami (odvodené iba od vápenca v Calpionelle). a ofiolitické olistolity, ktoré sú pokryté usadeninami od vrchnej kriedy po paleocén, pričom na ich základni je vápenatý flyš prechádzajúci ložiskami úprimne terigénnymi ložiskami, ako sú Ranzanské pieskovce a formácia Bismantova, ktoré pochádzajú zo sedimentárnych príspevkov produkovaných počas počiatočnej fázy alpínsky orogén.

Vnútorné liguridy neobsahujú ofiolity a ich postupnosť začína ložiskami rádiolaritov („Diaspri“) a vápencov v Calpionelle (vrchná jura spodná krieda), po ktorých nasledujú íly rozptýlené kremičitými vápencami (íly alebo vápence v Palombini) a pieskovcami Titónsko-albánsky (?) Vek, za ktorým nasledujú hliny Val Lavagna (sú to prachovité slíny s arénovou úrovňou a rôznofarebné hliny s úrovňou holistostromov pochádzajúcich z „ruga del Bracco“), albánskeho veku (?), Senonského veku, smerom hore ďalšími suchozemskými ložiskami, flyšom Monte Antola a Clay z Passo del Bracco) vrchnej kriedy - paleocénu. Vápencové kamene Calpionelle sa líšia od súčasnej majoliky toskánskej a umbrianskej série, pretože sú tvorené hlavne slínmi.

Úprava domény Umbro Marchigiano

Zo štrukturálneho stratigrafického hľadiska tvorí umbrijská doména Marchigiano pozostávajúca zo sedimentárnych hornín juhovýchodnú časť severných Apenín a je povrchne identifikovaná na severe hranicou s „Colata della Val Marecchia“ na západe. charakteristickými črtami Val di Chiana a Valle del Peglia a na juh od komplexu Monti della Laga. Je to morská sedimentárna séria uložená nad kontinentálnou kôrou dosky Apula, keď to bol akýsi severný výbežok africkej dosky, od ktorej by sa oddelila pri otvorení Tethysu.

Úprava toskánskej domény

Ako naznačuje jeho názov, pestuje sa hlavne v Toskánsku. Skladá sa z epimetamorfných jednotiek (jednotka Apuane a Massa) pokrytých toskánskou zvodnenou vrstvou.

Apuánske Alpy Upraviť

Apuánske Alpy tvoria jadro metamorfovaných hornín (spolu s Monte Pisano, Dorsale Montagnola senese - Monticiano / Roccastrada), ktoré v Toskánsku vystupuje ako tektonické okno, zložené zo sekvencií pôvodných metamorfovaných mezo-kenozoických sedimentárnych hornín a pokrytých ne-mezo Kenozoické sekvencie metamorfované. Medzi týmito metamorfovanými horninami je slávny mramor apuánskych lomov, ktorý pochádza z premeny vápencových hornín.

Stredné Apeniny Upraviť

Stredné Apeniny sa vyznačujú vývojom, ktorý sa začína od Lias rozsiahlej karbonátovej platformy Lazio v Abruzze a vonkajšími povodiami Umbrian Marche a vnútornou toskánskou nížinou.

Južné Apeniny Upraviť

Geologicky sú južné Apeniny na severe ohraničené líniou Ancona-Anzio, regionálnym systémom prechodného zlomu orientovaného na NNE-SSW, zatiaľ čo na juhu pokračuje až k reliéfom severnej Sicílie. Oblasť Calabro-Peloritano, ktorá do veľkej miery zahŕňa kalábrijský región, medzi transcurrentným systémom Sangineto a zvrhnutím Taorminy, má z petrografického hľadiska zvláštne vlastnosti, pokiaľ ide o susedné reťazce, s prítomnosťou vyvretých hornín a štruktúrnych štruktúr. . Popredie reťaze predstavuje striedanie karbonátových platforiem a nástupníckych radov povodí pochádzajúcich z druhohôr.

Jadranské vnútrozemie Upraviť

Jadranské popredie pozostáva z pásu umiestneného na východ od apeninského reťazca, ktorý sa vyznačuje silným plio-pleistocénnym sledom, ktorý je v kontakte s apeninskými záhybmi a je uložený nad silným druhohorným a miocénnym karbonátovým radom, ktorý pokračuje na východ a vystupuje na istrijský Balkán. pobrežie, klesajúce pozdĺž polostrova, sa vynára popredie severne od Gargana tvoriace Apulský polostrov a plio-pliocénne dedenie pokračuje údolím Basento končiacim v zálive Taranto.

Geologia della Calabria Modifica

La Calabria appartiene al dominio geologico chiamato Arco Calabro Peloritano che viene interpretato dai geologi come un frammento distinto di catena Alpina s.s., infatti a differenza dell'Appennino meridionale è costituito da unità tettoniche di rocce non calcaree, bensì metamorfiche o cristalline, in parte risalenti almeno al Paleozoico. L'interpretazione dell'arco calabro e la sua ricostruzione evolutiva in un contesto paleogeografico ha da sempre rappresentato uno dei problemi più interessanti della geologia del Mediterraneo.

Geologia dei mari Modifica

Sicilia e Canale di Sicilia Modifica

Mar Tirreno geologia Modifica

Il Mar Tirreno è un'area interessata da tettonica distensiva, interpretata come un piccolo bacino in corso di oceanizzazione, nel cui contesto assumono importanza di primo piano i vulcani sottomarini Marsili e Vavilov.

Mar Ionio geologia Modifica

Mare Adriatico Modifica

Il mar Adriatico è sviluppato al di sopra dei calcari mesozoici e cenozoici dell'avampaese apulo appenninico, ed è caratterizzato da un elevato spessore di sedimenti plio-pleistocenici, spesso attribuibili a depositi torbiditici distali terrigeni, originati dal trasporto in mare per opera dei fiumi appenninici e da quelli padani dei detriti derivanti dallo smantellamento delle Alpi e dell'Appennino settentrionale e centrale. Questa deposizione è stata interessata dalla tettonica compressiva legata all'orogenesi appenninica, provocando una serie di pieghe anticlinaliche, che hanno formato numerose trappole strutturali dando origine a giacimenti di gas naturale, oggetto di ricerca e sfruttamento sia da parte dello Stato italiano sia di quello croato.

L'analisi di sezioni sismiche ha rivelato la presenza, entro la serie terrigena, di diapiri di argilla e sorgenti naturali spontanee che rilasciano gas naturale dal fondale marino [12] .

Blocco sardo-corso Modifica

Il blocco sardo-corso è, un frammento di litosfera continentale, di pertinenza europea, costituito principalmente dalle isole di Sardegna e Corsica.

30 milioni di anni fa tale blocco, staccandosi dalla Provenza ha incominciato ad allontanarsi dalla placca europea, in particolare, ruotando in senso antiorario.

Pianura Padana e Pianura Veneta Modifica

Sulla sua superficie topografica oggi si trovano depositi continentali fluviali e fluvio-glaciali (con spessori di svariate centinaia di metri) che depostisi spesso in discordanza sopra una serie di rocce sedimentarie marina, superiormente di età plio-pleistocenica e costituita inferiormente dalla sequenza tettonizzata del dominio sudalpino a nord e del dominio nord appenninico a sud, con assetto strutturale fatto di pieghe e sovrascorrimenti e non privo di complicazioni neotettoniche.

Sin dal tardo Cretacico, l'area ora occupata dalla pianura padana ha rappresentato la parte frontale di due catene di opposta convergenza: l’Appennino settentrionale e le Alpi meridionali, le cui fronti sembrano incontrarsi sotto la pianura padana. Nell'Oligocene si ha l'inizio della sedimentazione clastica marina, iniziata a ovest e proseguita per tutta l'area fino al quaternario, il materiale terrigeno che si sedimentava era fornito dallo smantellamento dei primi rilievi generati inizialmente dall'orogenesi alpina e quindi da quella appenninica.

L'aspetto finale della pianura padana si è raggiunto con il riempimento definitivo del bacino, cominciato nel Pliocene, con depositi dapprima marini e poi continentali, delle aree bacinali ampiamente subsidenti delle avanfosse padane.

Nel pliocene le due pianure erano occupata dall'estensione del mare adriatico entro il golfo padano, a settentrione sedimenti marini marini pliocenici sono stati rinvenuti anche nel Canton Ticino a Balerna, a meridione i sedimento plio-pleistocenici costituiscono il pedeappenino emiliano, mentre la pianura costituisce un bacino sedimentario con una spessa sequenza sedimentaria marina, ricoperta infine dai depositi quaternari continentali.

Studi sulla base della sequenza plio-quaternaria nella porzione centrale e meridionale della pianura padana, mostrano il tipico sviluppo di una serie di sub-bacini sedimentari di tipo sin-orogenetico o a piggy-back, formatisi a seguito di movimenti ricollegabili a varie fasi tettoniche dell'orogenesi appenninica appenniniche, che hanno generato una serie di falde complesse a vergenza settentrionale con ricoprimenti multipli. Il bordo porzione settentrionale della pianura, presenta a est del lago di Garda una struttura monoclinale immergente verso Sud, detta monoclinale veneta anch'essa suddivisa da faglie, mentre a ovest del Garda, fino a Torino vi è una serie di pieghe a vergenza meridionale, formatisi a a partire del Miocene medio superiore.

L'assetto contemporaneo delle pianure è il risultato dell’azione di numerosi corsi d’acqua che hanno, in successivi tempi geologici e storici, asportato e apportato sedimenti fluviali al bacino marino costiero, soggetto a fenomeni di subsidenza, che occupava l’odierna pianura padana. La gran parte dei depositi superficiali affioranti è il prodotto dell’attività fluviale, posteriore all'ultima glaciazione würmiana conclusasi circa 30000 anni fa. Lo scioglimento dei ghiacciai, liberando una gran quantità d’acqua in tempi geologicamente brevi ha comportato l'erosione dei grandi corpi morenici, edificati precedentemente dall'attività dei ghiacciai lungo il fronte glaciale i materiali erosi a monte o in prossimità dei depositi morenici presenti all'inizio delle vallate, furono rideposti a valle.

Dal punto di vista strutturale, sebbene il definitivo assetto del substrato sepolto venga tradizionalmente associato a una fase tettonica pliocenica media-inferiore (databile dalla discordanza esistente tra i sedimenti plio-pleistocenici marini e il substrato più antico), si ritiene che i depositi alluvionali quaternari siano stati successivamente coinvolti in fasi neotettoniche, condizionando così anche la morfogenesi più recente. L'attività sismica, presente soprattutto sul margine emiliano e nell'area friulana e responsabile anche di gravi terremoti, conferma che la fase di attività tettonica non è ancora terminata.

Stratigraficamente si ritrovano sedimenti di tutti i periodi del Fanerozoico dal cambriano al quaternario, alcuni affioramenti in Sardegna sono dubitativamente attribuiti al precambriano, tuttavia le sequenze sedimentarie più complete e diffuse iniziano dal Permiano. In diversi affioramenti lo spessore e la continuità stratigrafica delle sequenze mesozoiche e cenozoiche è tale che sono stati usati come stratotipi per definire dei piani stratigrafici usati a scala planetaria, alcuni dei quali sono tuttora considerati validi.

PrePaleozoico Italiano Modifica

Dubitativamente alcune metamorfiti alternate con arenarie e peliti affioranti in Sardegna, e appartenenti al dominio europeo, sono attribuiti al precambriano [13]

Paleozoico italiano Modifica

Cambriano - Carbonifero Italiano Modifica

Rocce cambriane si trovano nella Sardegna sudoccidentale, dove affiora una potente successione sedimentaria debolmente metamorfosata a seguito dell'orogenesi ercinica, suddivisibile in quattro unità litostratigrafiche: Formazione di Bithia di natura detritica, Formazione di Nebida costituita da argille a arenarie con lenti di calcari con archeociati e alghe e Formazione di Gonnesa costituita da dolomie, tutte del cambriano inferiore e la Formazione di Cabitza costituita da argilloscisti del cambriano medio superiore. Stratigraficamente la sequenza presenta affinità con sequenze coeve presenti nella Francia meridionale e nella Meseta spagnola.

L'Ordoviciano affiora in Sardegna con i metaconglomerati e le metarenarie della Formazione di Monte Argentu di origine continentale e nelle alpi Carniche nel tarvisiano con calcari marini a cistoidi dell'ordoviciano superiore.

Anche il Siluriano è scarsamente affiorante e anch'esso si rinviene esclusivamente in Sardegna e in Carnia stessa distribuzione limitata si ha per i terreni del Devoniano.

Il Carbonifero è presente in diversi affioramenti con sedimenti terrigeni continentali, in Liguria, Valle d'Aosta nella zona del Piccolo san Bernardo ove si rinviene una flora fossile a Calamites , in Lombardia nelle arenarie del Moscoviano in val Sanagra ricche in varie specie fossili, tra cui Sigillaria, [14] [15] al confine con la Svizzera ove è presente nell'area di Manno, nei Monti Pisani in Toscana con flora a Lepidodendron e Lyginopteris e nella Sardegna meridionale con depositi lacustri del Carbonifero superiore.

Permiano Italiano Modifica

La geologia permiana può essere suddivisa in aree con sedimentazione legata a una fase molassica di fine orogenesi ercinica e aree con sedimentazione marina.

Le prime aree comprendono bacini continentali, legati a tettonica distensiva tardo post ercinica e sono principalmente: i bacini della Sardegna centro-orientale (zone dell'Ogliastra, Barbagia, Mulargia) e della Nurra a nord ovest nell'isola, dove si rinvengono sedimenti terrigeni associati a vulcaniti e flora fossile del permiano inferiore il bacino di San Lorenzo e Monte Pisano, nella Toscana settentrionale dove sono presenti sedimenti pelitici arenacei, con livelli carboniosi e flore fossili, bacino del Collio nel sudalpino, dove inizia la sequenza inizia con un conglomerato basale, seguita dalla Formazione di Collio, con flore del permiano inferiore (Val di Non e Trevigiovo, sopra cui si deposita il conglomerato di Dosso dei Galli, le siltiti violacee della pietra Simona e la Formazione di Ponteranica, infine nell'area dolomitica atesina la sedimentazione permiana inizia con le Arenarie di Val Gardena e termina con i calcari della Formazione a Bellerophon.

Associati a questi sedimenti continentali si rinvengono tracce di deambulazione di vertebrati terrestri: anfibi e rettili nella formazione di Collio nelle Alpi Orobie, e impronte di rettili nelle arenarie della Val Gardena.

Le aree a sedimentazione marina sono:

 • il bacino carnico a partire dal Cadore, andando verso est, con la sedimentazione del gruppo del Rattendorf del permiano inferiore sopra il gruppo dell'Auerning del carbonifero superiore, a a cui segue la sedimentazione del Trogkofel (Permiano inferiore medio) costituenti dei ciclotemi marino-deltaici- paralici con progressivo aumento della componente carbonatica, tipicamente fossiliferi e correlabili con le sequenze coeve dell'Europa occidentale e della piattaforma russa.
 • Bacino toscano dove all'isola d'Elba si rinvengono rare fusoline del permiano inferiore, sulla sommità' della sequenza carbonifera marina.
 • Il bacino siciliano (Sicilia Centrale) con i calcari fossiliferi della Valle del Sosio del permiano medio e la formazione Lercara costituita da peliti argillose e calcareniti a Fusoline[16]

Fossili significativi del paleozoico italiano Modifica

Tariccoia arrusensis, piccolo Liwiidae sardo, Devoniano superiore, raccolto nel membro Arrus, della formazione Monte Argentu


Ambiente

La complessità delle interrelazioni tra progetti e realtà ambientali in cui gli stessi debbono essere realizzati impone una attenta valutazione dell'impatto e dell'integrazione delle opere con l'ambiente circostante.
La Geoconsult tramite personale e sistemi qualificati è in grado di sviluppare avanzate capacità di analisi, controllo e valutazione dell'impatto delle infrastrutture territoriali.
La Società è in grado di coprire campi quali la formazione di tecnici, monitoraggio dei parametri ambientali, gestione di opere di trattamento e recupero ambientale nonché pianificazione territoriale.

GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI
La crescita dei sistemi produttivi è accompagnata dalla presenza sempre maggiore di scarti, emissioni e rifiuti provenienti sia dalla produzione sia dal consumo, con effetti di inquinamento e degradazione dell'ambiente. I fenomeni di degradazione ambienta le hanno acquisito maggiore attenzione nella pubblica opinione e, conseguentemente, si è reso necessario sviluppare lo studio sistematico delle cause del degrado ecologico al fine di individuare i più opportuni mezzi operativi per pervenire ad un più efficace controllo della qualità dell'ambiente.
La Geoconsult è stata una delle prime società italiane a rendersi conto dell'importanza fondamentale di questa ricerca, non fermandosi a studi con effetti semplicemente "curativi" dei fenomeni inquinanti, ma estendendo la ricerca al fattore veramente risolutore del problema: la prevenzione.
La Geoconsult adotta tecniche e criteri innovativi al fine di pervenire ad obiettivi focalizzanti i seguenti aspetti:

 • la sorveglianza, il controllo e la previsione dei fenomeni di inquinamento
 • l'analisi, la previsione e la prevenzione delle conseguenze delle attività umane sull'ambiente
 • l'analisi e la valutazione delle tecnologie di controllo e mitigazione dell'inquinamento e di risanamento ambientale
 • selezione, recupero ed utilizzo dei componenti
 • produzione di biomasse utilizzabili a scopi alimentari, energetici e fertilizzanti

INTERVENTI TIPO

MANFREDONIA (FG)
ASTALDI SpA, 1990
STUDIO DI FATTIBILITA'
Studio per l'avviamento e la gestione di un complesso di n.9 impianti di depurazione distribuiti nel territorio del golfo di Manfredonia nei paesi di Biccari, Faeto, Monteleone, Colle S. Vito, Lucera, Troia, Ruggiano, Macchia

VALLE DEL TURANO (RI)
COMUNITA' MONTANA DEL TURANO, 1986
STUDIO DI FATTIBILITA' (Progetto C.E.E.)
Studio di un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani accoppiato ad un impianto di pirolisi e studio socioeconomico, idromorfologico, geologico e tettonico.
Reti di adduzione acqua, analisi della viabilità e reti elettriche (Carta Forestale), Carta R.S.U. ed energia.
Studio dei vincoli e strumenti urbanistici

MONITORAGGIO EFFETTI AMBIENTALI
Lo studio dei parametri fisico-chimici dei materiali da costruzione, la progettazione e l'assistenza in corso d'opera di importanti infras trutture ed il monitoraggio in senso lato, hanno costituito sin dalle origini i campi principali di attività della Geoconsult. Lo sviluppo delle tematiche ambientalistiche ha determinato un progressivo adeguamento dei criteri operativi delle suddette attività e ha consentito la formazione di un bagaglio di esperienza di notevole consistenza, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio dei fattori ambientali (acqua-aria) e la progettazione del recupero ambientale.
Una significativa esperienza è stata maturata nella gestione di centraline elettroniche di proprietà dell'ENEA per il monitoraggio di acque lacustri, dove oltre al controllo dei dati fisico-chimici registrati in automatico ed il relativo confronto con gli stessi eseguiti in laboratorio, è stata effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto. Relativamente al discorso del recupero ambientale, inteso sia come bonifica di terreni interessati da preesistenti insediamenti industriali, sia come ripristino di equilibri ambient ali compromessi da fattori inquinanti, un valido esempio è costituito dallo studio di fattibilità per l'appalto concorso del progetto Molentargius di Cagliari, per il quale è stato necessario l'esame di tutti i parametri fisico-chimici e batteriologici di acqua e terreno, per una corretta valutazione di recupero ambientale.

INTERVENTI TIPO

S.S. 195 Sulcitana (CA)
GLF Grandi Lavori Fincosit 2013 ed attualmente in corso
Piano di Monitoraggio Ambientale (AO,CO,PO) relativo ai lavori di costruzione della nuova S.S. 195 “Sulcitana”, tratto Cagliari – Pula, Lotti 1 e 3 ed Opera Connessa Sud. Tali attività sono state appaltate dall’ANAS S.p.A., sede compartimentale di Cagliari.

ASSE VIARIO MARCHE–UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
VAL DI CHIENTI S.C.p.a – 2010 ed attualmente in corso Piano di Emergenza Idrica (P.E.I.) relativamente alla realizzazione con qualsiasi mezzo del Maxi -Lotto n.1 del sistema ”Asse Viario Marche–Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” – Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 “Val di Chienti” Civitanova Marche – Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II – Foligno a sezione cat. B del D.M. 5.11.2001 e degli interventi di completamento e collegamento della viabilità esistente Sublotto 1.2 – 2.1 – TRATTO FOLIGNO – PONTELATRAVE.

ASSE VIARIO MARCHE–UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
VAL DI CHIENTI S.C.p.a – 2010 ed attualmente in corso.
Monitoraggio Ambientale relativamente alla realizzazione con qualsiasi mezzo del Maxi-Lotto n.1 del sistema ”Asse Viario Marche–Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” – Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 “Val di Chienti” Civitanova Marche – Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II – Foligno a sezione cat. B del D.M. 5.11.2001 e degli interventi di completamento e collegamento della viabilità esistente Sublotto 1.2 – 2.1 – TRATTO FOLIGNO – PONTELATRAVE.

S.S. 195 Sulcitana (CA)
GLF Grandi Lavori Fincosit 2009 - 2010
Indagini preliminari al piano di caratterizzazione relativo ai lavori di costruzione della nuova S.S. 195 “Sulcitana”, tratto Cagliari – Pula, Lotti 1 e 3 ed Opera Connessa Sud. Tali attività sono state appaltate dall’ANAS S.p.A., sede compartimentale di Cagliari.
La campagna di indagini preliminari è stata indirizzata a monitorare le matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee presenti nel territorio interessato dai suddetti lavori.

AUTOSTRADA SA - RC
REGGIO CALABRIA – SCILLA S.C.p.A – 2008 ed attualmente in corso.
Monitoraggio ambientale. Lavori di ammodernamento – adeguamento al tipo 1A delle Norme CNR/80 dal Km 423+300 al Km 442+750 (lotto DG87)

AUTOSTRADA SA - RC
SALERNO REGGIO CALABRIA S.C.p.A. – 2008 ed attualmente in corso.
Monitoraggio ambientale. Lavori di ammodernamento – adeguamento al tipo 1A delle Norme CNR/80 dal Km 393+500 al Km 423+300 (lotto DG24).

STABILIMENTO SYNDIAL DI ASSEMINI (CA)

ASTALDI – 2005
Messa in sicurezza dell’area esterna dello stabilimento. Prove, controlli, certificazioni nel corso della realizzazione degli interventi, nonché nel corso del monitoraggio periodico di sostanze organiche ed inorganiche e di quello continuo sulle sostanze volatilie polveri, previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

St. Pierre (AOSTA)
R.A.V. SpA - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA. 2004
Realizzazione e gestione di un sistema telematico di monitoraggio per la centralizzazione ed automatizzazione delle attività di acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle reti di monitoraggio già installate nelle gallerie autostradali di Avise e Prè Saint Didier.

TAV
ASG S.c. a r.l.– 2002
LINEA ALTA VELOCITÀ TRATTA MI-BO
Esecuzione delle attività relative alla rilevazione, raccolta, processo e conservazione dei dati necessari alla stesura delle R.A.M. (Reliability, Availibility and Maintenance) per le strumentazioni di monitoraggio in corso d’opera e definitive delle opere.

DOLONNE (AOSTA)
SPEA SPA - AUTOSTRADA MONTE BIANCO-AOSTA - 2000 – 2002
MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO DELL'AREA INTERESSATA DALLA COSTRUZIONE DELLA
GALLERIA DOLONNE
Rilievo parametri chimico fisici e misure di portata di sorgenti. Gestione sistema automatico di monitoraggio dei livelli piezometrici

PALLESIEUX (AOSTA)
R.A.V. SpA - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA. 1997-2000
GALLERIA DI PRE’ SAINT DIDIER
Installazione e gestione di un sistema di monitoraggio su edifici e ammasso roccioso interessati dalle volate eseguite in galleria della nuova Galleria di Chabodey.
DOLONNE (AOSTA)

AOSTA
EUROVIE COSTRUZIONI - 1991-1992
RACCORDO STRADALE A5 - S.S. 7 (GRAN S. BERNARDO)
Monitoraggio acustico e vibrazionale degli effetti indotti dalle volate eseguite in galleria.

CHABODEY (AOSTA)
R.A.V. SpA - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA. 1990-1992
GALLERIA DI CHABODEY
Installazione e gestione di un sistema di monitoraggio su edifici e ammasso roccioso interessati dalle volate eseguite in galleria della nuova Galleria di Chabodey.

CAGLIARI (CA)
S.P.S. - MOLENTARGIUS. 1990
STUDIO DI FATTIBILITA'
Studio per il recupero ambientale del bacino lacustre dello stagno di Molentargius. Analisi batteriologiche. Analisi granulometriche Prove penetrometriche statiche

PASSIGNANO (PG)
ENEA - Settore AMB/MOO/RETI
IMPIANTO MONITORAGGIO ACQUE TRASIMENO. 1988-1992
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto ed esecuzione di analisi fisico-chimiche in laboratorio per validare i dati rilevati automaticamente.


Parametri geologici e fisici del Golfo di Salerno

Cresce il valore delle filiere delle Indicazioni Geografiche con la Puglia del vino che vola con un aumento del 62% in un anno, un segnale di dinamismo di un settore che è divenuto traino per l’economia della regione. E’ l’analisi di Coldiretti Puglia sulla base dei dati del Rapporto 2019 Ismea – Qualivita che registra un balzo in avanti delle ricadute economiche dovute alle filiere DOP e IGP del cibo e del vino.

“La Puglia è una delle 5 regioni dove si registra un incremento sensibile delle performance delle Indicazioni Geografiche del vino, pari a 142milioni di euro, con la provincia di Taranto che tira la volata con 42 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente”, commenta con soddisfazione Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

La Puglia può contare – aggiunge Coldiretti Puglia - su 623 specie autoctone vegetali a rischio di estinzione, 276 prodotti riconosciuti tradizionali dal MIPAF, 11 prodotti DOP (5 oli extravergini, patata novella di Galatina, Pane di Altamura, canestrato pugliese, mozzarella di bufala e oliva Bella di Cerignola, caciocavallo silano, mozzarella di Gioia del Colle, 29 vini DOC, oltre a 632 varietà vegetali a rischio estinzione.

“La Puglia guida la classifica dell’olio extravergine di oliva con un valore pari a 25 milioni di euro e ci auguriamo che con la IGP Olio Puglia si riescano ad ottenere risultati ancor più soddisfacenti”, insiste il presidente Muraglia.

Quella per l’Olio di Puglia è la 9 IGP riconosciuta alla Puglia, dopo i riconoscimenti per la lenticchia di Altamura, la burrata di Andria, la Cipolla Bianca di Margherita, l’Uva di Puglia, il Carciofo Brindisino, l’Arancia del Gargano, il Limone Femminello del Gargano e le Clementine del Golfo di Taranto, ricorda Coldiretti Puglia.

“Il brand IGP garantirà che l’olio extravergine sia di alta qualità - aggiunge il presidente Muraglia - con parametri chimico-fisici ed organolettici di assoluto valore, faccia bene alla salute, perché il disciplinare prevede che solo oli con un elevato livello di polifenoli - i più importanti antiossidanti naturali - possano diventare IGP, certificando le proprietà con un apposito claim salutistico in etichetta previsto dall’UE sia un olio sempre fresco, perché dovrà essere imbottigliato entro l’anno di produzione e sia di assoluta provenienza regionale, un olio certamente “Made in Puglia” sia per la produzione delle olive, sia per la trasformazione in olio, ma anche per il confezionamento che dovrà essere effettuato a una distanza definita dal luogo di produzione”.


Di Francesco Suman

CONDIVIDI

Eruzione dell'Etna, gennaio 2011. Cirimbillo

La scienza della vulcanologia nasce sulle pendici del Vesuvio nel 79 d. C., con l’eruzione che sommerse Pompei e Ercolano. Dall’altra parte del golfo di Napoli, nell’area dei Campi Flegrei a Capo Miseno, Plinio il Giovane osservò quell’evento straordinario e lo descrisse in dettaglio in una delle sue Epistulae. “Da quel documento i vulcanologi di tutte le epoche hanno appreso moltissimo” commenta Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’Osservatorio Vesuviano è il più antico osservatorio vulcanologico al mondo, fondato nel 1841 dal re delle Due Sicilie Ferdinando II di Borbone. “E dal documento di Plinio il Giovane continuiamo ad apprendere moltissimo, perché man mano che aumenta la conoscenza dei fenomeni anche le informazioni riportate in quella cronaca così rilevante ci restituiscono conoscenze su aspetti che magari prima erano stati trascurati. Non a caso le grandi eruzioni oggi vengono chiamate pliniane”.

Intervista a Francesca Bianco, direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Montaggio di Elisa Speronello

La vulcanologia è una scienza molto interdisciplinare, perché basa le sue predizioni su dati di natura molto diversa tra loro. Tiene insieme la fisica, la chimica, la geologia, la matematica, l’informatica e tenta di rispondere a una domanda fondamentale: quali sono i processi fisici e chimici che avvengono all’interno della Terra e che generano un’eruzione vulcanica?

Queste ultime possono essere di diversi tipi e hanno una varietà di impatti straordinaria: ci sono quelle esplosive, catastrofiche, ma anche quelle effusive, che modellano in modo diverso il territorio.

Circa il 10% dell’umanità vive in prossimità di vulcani attivi. “Oltre alla sfida scientifica di prevedere in modo sistematico tutti i tipi di eruzione vulcanica, c’è anche un interesse di tipo sociale, legato alla salvaguardia della vita umana e alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture” specifica Francesca Bianco.

Una delle caratteristiche fondamentali del monitoraggio dei vulcani attivi è il cosiddetto approccio multiparametrico, che la vulcanologia italiana soprattutto ha contribuito fortemente a sviluppare. “Significa strumentare i nostri vulcani con apparati diversi che misurano quantità fisiche e chimiche differenti, ma che insieme ci danno le informazioni che poi ci aiutano a definire lo stato del vulcano. Ormai il mondo scientifico si sta sempre di più muovendo verso l’integrazione dei saperi, che non era così scontata fino a qualche anno fa, e la nostra disciplina ne sta beneficiando”.

Per quanto riguarda la capacità della vulcanologia di fare predizioni, l’approccio prevalente resta quello probabilistico. “Non siamo in grado di fare previsioni a breve termine, un analogo delle previsioni del tempo per intenderci. Le nostre previsioni probabilistiche funzionano più sul lungo termine, ma man mano che i segnali anomali che ci dà il vulcano aumentano tanto più potremmo essere in grado di fare previsioni probabilistiche a più breve termine”.

L’eruzione del monte St. Helen’s del 1980, nello Stato di Washinton, Usa, ha segnato una svolta negli approcci quantitativi nello studio dei vulcani. “Chi stava effettuando i monitoraggi ha visto che i segnali erano così tanti, palesi e macroscopici che si è capito che il vulcano avrebbe eruttato. Non si è capito che sarebbe successo il giorno Y all’ora X, ma si è stati in grado di dire che il vulcano avrebbe sicuramente eruttato e che l’area interessata doveva essere evacuata, cosa che è stata fatta, a parte alcuni resistenti che non si sono voluti muovere e circa 50 persone hanno anche perso la vita”.

Eruzione del Vesuvio del 1944 vista da Napoli

L’ultima eruzione dei Campi Flegrei risale al 1538. “Quella dei Campi Flegrei è una caldera importantissima dal punto di vista vulcanologico, ma lo è anche dal punto di vista sociale, oggi è nell’area urbana della città di Napoli e nelle cittadine dell’area flegrea: Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida. Nel 1538 sicuramente non era così urbanizzata, tuttavia i fenomeni che si sono osservati in quell’area già anni prima dell’eruzione sono stati così macroscopici (sollevamenti del suolo di anche 7 metri, continui terremoti) che la gente che abitava nel luogo evacuò spontaneamente: fu la prima azione di protezione civile spontanea che noi conosciamo”.

Esistono però anche fenomeni che i vulcanologi non riescono ancora a predire, come ad esempio le esplosioni improvvise in vulcani a condotto aperto, che solitamente invece mostrano un’attività di fondo continua, come l’Etna. “Quello che stiamo facendo è aumentare la nostra sensibilità tecnologica, la capacità di rilevare segnali anche piccoli e poco energetici di parametri chimici e fisici, come sismicità, deformazioni del suolo, contenuto chimico dei gas che fuoriescono dai vulcani, temperatura dell’aria con telecamere a infrarossi, variazioni di gravità (se il magma risale cambia la quantità di massa e quindi cambia anche l’accelerazione di gravità). Stiamo abbassando la nostra soglia di detezione delle anomalie di questi parametri in modo tale da intercettare anche il più piccolo evento rilevabile”.

Di recente si è aperta anche una nuova strada per la vulcanologia: l’utilizzo dei big data. Lo sfruttamento dei sensori, a volte anche montati su droni, e le immagini fornite dalle costellazioni di satelliti che dallo spazio monitorano il suolo, hanno messo a disposizione degli scienziati una quantità enorme di dati che può venire analizzata dai sistemi di intelligenza artificiale. In queste serie storiche di dati gli algoritmi imparano a estrarre delle regolarità (pattern) che poi utilizzano per fare previsioni su un futuro in cui viene proiettata la conoscenza del passato. “Questa è una delle strade obbligate che dobbiamo percorrere. Naturalmente dobbiamo educare il più possibile questi approcci alla conoscenza di informazioni fisiche e chimiche e dei processi che regolano questi fenomeni. Noi utilizziamo già questo tipo di approccio fatto di reti neurali e machine learning. Credo che man mano che i nostri dati aumenteranno sempre più in volume (in pochi mesi riusciamo a centuplicare la quantità di dati che possiamo studiare) ridurremo sempre più l’incertezza sulle nostre attività predittive, per quanto ancora di natura probabilistica al momento”.


Video: Ještěd - geologický vývoj. Ještěd Mountain - geological evolution


Predchádzajúci Článok

Informácie o kosatci Louisiana - Ako pestovať rastlinu kosatca Louisiana

Nasledujúci Článok

Satsuma Plum Care: Získajte informácie o pestovaní japonskej slivky